Ceļojuma aģentūras KOLIBRI TRAVEL rekvizīti
​​PTAC SPECIĀLĀ ATĻAUJA (Licence) numurs: T-2020-8

SIA "KOLIBRI TRAVEL"
​Reģistrācijas numurs: 
42103104071
Juridiskā adrese: Rudens iela 9 - 39, Rīga, LV-1082

Bankas nosaukums: AS "Swedbank"
SWIFT (BIC): HABALV22
Konta numurs: LV40HABA0551047926609

Bankas nosaukums: AS "SEB banka"
SWIFT (BIC): UNLALV2X
​Konta numurs: 
LV98UNLA0055001552081​