Kas ir EVAK karte?

​Eiropas veselības apdrošināšanas karte jeb EVAK (European Health Insurance Card) ir dokuments, kas apliecina, ka persona ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts (Islandes, Norvēģijas, Lihtenšteinas) vai Šveices Konfederācijas iedzīvotājs un savā valstī ir sociāli apdrošināts.

Īslaicīgi uzturoties citā Dalībvalstī, EVAK apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kāda tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.

Šādu palīdzību sniegs ārstniecības iestādes un ārsti, kuri attiecīgajā valstī nodrošina valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus.

Kam nepieciešama EVAK karte?

EVAK karte nepieciešama, ja cilvēks īslaicīgi dodas atpūtas vai tūrisma braucienā uz kādu no minētajām valstīm. Jāņem vērā, ka EVAK karte nav pilnvērtīga alternatīva apdrošināšanas polisei, bet tikai labs tās papildinājums.

Kurš var saņemt EVAK karte?

Latvijā EVAK ir tiesības saņemt gan Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, gan ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā. EVAK karte tiek izsniegta bez maksas un ir derīga trīs gadus. Pēc EVAK derīguma termiņa beigām jaunas EVAK saņemšana ir bez maksas.

Sīkāku informāciju, kā arī EVAK karti Jūs varat saņemt NACIONĀLĀ VESELĪBAS DIENESTA mājas lapā.