NODERĪGA INFORMĀCIJA CEĻOTĀJIEM PAR DOŠANOS UZ ĀRVALSTĪM
Ceļošanai derīgi personu apliecinošie dokumenti

Uz ārzemēm var doties tikai ar ceļošanai derīgu personu apliecinošo dokumentu (pasi, eID karti). Ceļošanas dokuments, kura derīguma termiņš beidzas brauciena laikā, ir nederīgs. Ceļošanai uz Eiropas Savienības vai Šengenas valstīm, visām Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pasēm jābūt derīgām līdz ceļojuma beigām. Ceļošanai ārpus Eiropas Savienības vai Šengenas zonas, visām pasēm parasti jābūt derīgām vismaz 6 mēnešus pēc ceļojuma pēdējās dienas (iespējams, ka tiek pieprasīts derīguma termiņš arī 12 mēnešus pēc brauciena). Mēs iesakām iepriekš sazināties ar attiecīgās valsts vēstniecību, lai precizētu, kādam jābūt pases/eID kartes derīguma termiņam ieceļojot šajā valstī.

​Vēstniecību kontakti pieejami Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājās lapā https://www.mfa.gov.lv
Apdrošināšana

Braucot ceļojumā, iesakām iegādāties ceļojuma apdrošināšanu, iekļaujot medicīnisko izdevumu (lai nodrošinātu nepieciešamo medicīnisko palīdzību nelaimes gadījumā), repatriācijas, ceļojuma atcelšanas/pārtraukšanas, Covid-19 saistīto risku un citu risku apdrošināšanu. Pirms došanās ceļā iesakām noskaidrot apdrošināšanas nosacījumus un kur vērsties, iestājoties apdrošināšanas gadījumam. Ja esat cietis no traumas vai slimības ārzemēs, jums nekavējoties jāsazinās ar apdrošināšanas sabiedrību. Ja persona, kura ir slima vai ievainota ārzemēs, nav bijusi apdrošināta pirms došanās uz ārzemēm, viņam/viņai parasti ir jāatlīdzina patstāvīgi visas ārstēšanās izmaksas ārzemēs. Šādas personas nāves gadījumā visus izdevumus sedz viņa ģimene vai radinieki.

​Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir bezmaksas veselības apdrošināšanas karte, ko izdevis Nacionālais veselības dienests, kas tās turētājam sniedz tiesības saņemt bez maksas neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā ES valstī, EEZ dalībvalstī un Šveicē.
Vīzas

Ja attiecīgā galamērķa valsts nav noteikusi bezvīzu režīmu, tad ieceļošanai šajā valstī ir jāsaņem vīza. Tūrisma sezonas laikā vīzu izsniegšanas kārtība, laiks un citas prasības var mainīties. Atsevišķos gadījumos, vīzas saņemšana varētu ilgt līdz pat 3 nedēļām. To valstu un teritoriju sarakstu, uz kurām Latvijas pilsoņi/nepilsoņi var doties bez vīzas, var atrast Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapā https://www.mfa.gov.lv, vai uzzināt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni ceļotājam 80005905.
Bērnu ceļošana un to pavadīšana

Nepilngadīgs bērns, ja bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu, uz Šengenas zonas valstīm drīkst ceļot viens, t.i. bez viena vai abu vecāku pavadības. Viņam jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam – derīgai pasei vai eID kartei. Bērnam, kurš uz laiku ceļo uz valsti ārpus Šengenas zonas, kopā ar vismaz vienu no vecākiem, kurš ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, ES, EEZ valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai persona, kurai piešķirts bezvalstnieka statuss šajās valstīs, nav nepieciešama otra vecāka rakstiska piekrišana, bet papildus pasei līdzi jāņem:

- vecāka ceļošanai derīgs personu apliecinošs dokuments ar ierakstu par radniecību ar šo bērnu;
- bērna dzimšanas apliecība vai tās notariāli apliecināta kopija, ja augstāk minētajā ceļošanas dokumentā nav ieraksta par radniecību ar bērnu.

Ja bērnu pavada vecāks, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, ES, EEZ valsts vai Šveices pilsonis vai persona, kurai piešķirts bezvalstnieka statuss minētajās valstīs, papildus pasei līdzi jāņem:

- vecāka ceļošanai derīgs personu apliecinošs dokuments ar ierakstu par radniecību ar bērnu;
- bērna dzimšanas apliecība vai tās notariāli apliecināta kopija, ja augstāk minētajā ceļošanas dokumentā nav ieraksta par radniecību ar šo bērnu;
- notariāli apliecināta otra vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoņa vai personas, kurai piešķirts bezvalstnieka statuss šajās valstīs) pilnvara bērna izceļošanai no valsts.

Augstāk minētais neizslēdz to, ka, ja Valsts robežsardzes, migrācijas dienestu, gaisa kuģu virszemes pakalpojumu sniedzēju vai lidostas amatpersonām, veicot savas kompetences ietvaros personu pārbaudes valsts teritorijā (t.sk. lidostas teritorijā), rodas aizdomas par bērna pretlikumīgu izvešanu no valsts, personai, kas pavada bērnu, var tikt pieprasīts uzradīt dokumentus vai sniegt informāciju, kas apliecina bērna saikni ar pavadošo personu vai to, ka bērns netiek izvests no valsts pret savu gribu vai viņa vecāku vai aizbildņu gribu. Tas pats attiecas uz gadījumiem, ja bērns ceļo viens pats. Ņemot vērā iespējamo pārbaudi, iesakām vienmēr ņemt līdzi bērna dzimšanas apliecību, pilnvaru vai jebkuru citu dokumentu, kas atļauj bērnam izceļot konkrētās personas pavadībā, vai notariāli apliecinātu atļauju bērnam ceļot patstāvīgi.

Kārtību, kādā bērni šķērso Latvijas ārējo robežu, t.i., ceļojot uz valstīm, kas nav Šengenas līguma dalībvalstis, piemēram, Ēģipti, Turciju, Taizemi, regulē 2010.gada 03.augusta Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi Nr. 721 “Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu”.

Vairāk informācijas par bērnu ceļošanu var atrast Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapā https://www.mfa.gov.lv
Vakcinācija

Pirms ceļojuma, īpaši uz eksotiskajiem galamērķiem, ikvienam ir jāapzinās infekcijas slimību riski un iespējamie profilakses pasākumi. Informāciju par vakcināciju ceļotājiem un profilaktisko vakcināciju, ceļojot uz konkrētu valsti, var atrast Slimību Profilakses un Kontroles centra sniegtajos ieteikumos https://www.spkc.gov.lv
Lidojuma laiks

Pirms katra ceļojuma ir nepieciešams pārbaudīt lidojuma laiku. Dienu pirms paredzētās izlidošanas var pārbaudīt lidojuma laiku lidostas mājaslapā https://www.riga-airport.com

Lidojumu laiki, kas norādīti tūrisma pakalpojumu līgumā un ceļojuma dokumentos var mainīties. Informāciju par atgriešanās reisu Jums sniegs sagaidoša operatora pārstāvis galamērķī vai to varēsiet uzzināt viesnīcas reģistratūrā informatīvajā stendā. Neparedzētos gadījumos (meteoroloģiskie apstākļi, negaidīti drošības papildpasākumi, apkalpojošā gaisa pārvadātāja darbību ietekmējoši streiki u.c.) līgumā un/vai pat aviobiļetē norādītie laiki var tikt mainīti.
Lidosta

Reģistrēšanās čarter lidojumam notiek lidostā. Pasažieriem jāierodas lidostā ne vēlāk kā 2 stundas pirms paredzētā lidojuma sākuma, lai varētu savlaicīgi reģistrēties un nokārtot visas robežkontroles un muitas kontroles formalitātes. Reģistrējoties tiek nodota nododamā bagāža un saņemtas iekāpšanas kartes. Iekāpšana parasti tiek pabeigta 30 līdz 45 minūtes pirms lidojuma. Ja ceļotājs kavē lidojumu, naudas līdzekļu atmaksa vai kompensācija netiek nodrošināta.

Gaisa pārvadātājam ir tiesības atteikt iekāpšanu pasažierim, ja tā garīgais vai fiziskais stāvoklis, tostarp alkohola vai narkotisko vielu lietošanas rezultātā, var apdraudēt sevi, citus pasažierus, apkalpi, lidojuma drošību, vai kāda cita pārvadātāja noteikumos noteikta iemesla dēļ. Gaisa pārvadātājam ir jārīkojas atbildīgi un jāievēro aviācijas drošības prasības. Par uzvedības noteikumu pārkāpumiem gaisa kuģos paredzēta administratīvā un kriminālā atbildība.
Bagāža

Katrs pasažieris no 2 gadu vecuma var pārvadāt nododamo un rokas bagāžu, ja attiecīgā aviokompānija nav noteikusi savādāk. Par nestandarta bagāžu (niršanas inventārs, slēpes, sporta inventārs u.c.) var tikt piemērota papildu pārvadāšanas maksa (nav iekļauta bezmaksas bagāžas daudzumā).

Katra aviokompānija nosaka savas prasības bagāžai, piemēram, lidmašīnas salonā atļautās bagāžas maksimālos izmērus un svaru, kā arī bez maksas atļautās reģistrētās bagāžas skaitu un svaru. Ir izveidoti arī reģistrētajā bagāžā un lidmašīnas salonā aizliegto priekšmetu saraksti. 

Lidojumu drošības un aviācijas drošības apsvērumu dēļ nepārvadā:

- sprāgstvielas, munīcija, uguņošanas ierīces vai signālraķetes un munīcijas patronas;
- saspiestas gāzes (atdzesētas, uzliesmojošas, nedegošas un toksiskas), t.i. butāns, propāns, kempinga gāze, skābeklis, šķidrais slāpeklis un akvalangu baloni;
- agresīvas vielas: skābes, sārmi, dzīvsudraba un šķidro elektrolītu akumulatori;
- uzliesmojošas šķidras un cietas vielas: šķiltavas, sērkociņi, krāsas, šķīdinātāji, aizdedzinātāji;
- radioaktīvie materiāli;
- portfeļi ar iebūvētām signalizācijas ierīcēm;
- oksidētāji: balināšanas pulveris un peroksīds;
- indes un infekciozas vielas: insekticīdi, herbicīdi un vielas ar dzīviem vīrusiem;
-citas bīstamas kravas: magnetizētas, kaitīgas vai kairinošas vielas.

Informācija par priekšmetiem, kurus aizliegts pārvadāt reģistrētajā bagāžā atrodama šeit http://www.caa.lv

Reģistrētajā bagāžā nedrīkst pārvadāt lietas, kas viegli bojājas. Nozaudēšanas vai sabojāšanas riska dēļ nav vēlams pārvadāt reģistrējamā bagāžā tādas lietas kā naudu, atslēgas, medikamentus, medicīniskos dokumentus, brilles, trauslus priekšmetus, fotokameras, videokameras un citas vērtīgas elektroniskas vai tehniskas ierīces un to piederumus, kā arī juvelierizstrādājumus, dārgakmeņus, dārgmetālus, mūzikas instrumentus, vērtspapīrus, vērtīgus mākslas darbus vai to dokumentus, biznesa dokumentus, pasi vai citus personu apliecinošus dokumentus.
Transfērs no lidostas vai uz lidostu

Ceļotājiem, kuri iegādājušies kompleksu tūrisma pakalpojumu, tiek organizēts grupas transfērs uz viesnīcu ierašanās dienā un atpakaļ uz lidostu izbraukšanas dienā. Transfērs notiek, pa ceļam apstājoties citās viesnīcās un paņemot vai izlaižot citus ceļotājus. Transfēra ilgums ir atkarīgs no attāluma, pieturu skaita un pavadītā laika citās viesnīcās, satiksmes un citiem apstākļiem, kurus nevar paredzēt. Par papildu samaksu ir pieejami privāti transporta pakalpojumi. Tas ir iepriekš rezervēts transportlīdzeklis, kas neapstājas citās viesnīcās un aizved ceļotājus tieši uz viņu izvēlēto viesnīcu (vai atpakaļ uz lidostu).
Reģistrēšanās un uzturēšanās laiks viesnīcā

Viesnīcās var reģistrēties sākot no plkst. 14:00, atsevišķās viesnīcās tikai sākot no plkst. 15:00. Reģistrēšanas laiks ir atkarīgs no viesnīcas. Izbraukšanas dienā numuriņš ir jāatbrīvo līdz plkst. 10:00 vai plkst. 12:00, atkarībā no viesnīcas. Agrā reģistrēšanās vai vēlā izrakstīšanās parasti ir papildu maksas pakalpojums.